2017 YILI SRC-5 VE TMGD SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!!


TMGD

Bakanlığın açıklamış olduğu tarihler ve bilgilendirme aşağıdaki gibidir.

SINAV TARİHİ SINAV ADI BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ EĞİTİMİN TAMAMLANMA TARİHİ PARA YATIRMA SON SINAV TARİHİ
22 NİSAN 2017 TMGD SINAVI 20 MART 2017 9 NİSAN 2017 30 MART 2017 9 NİSAN 2017 30 NİSAN 2017
4 KASIM 2017 TMGD SINAVI 20 EYLÜL 2017 8 EKİM 2017 30 EYLÜL 2017 12 EKİM 2017 4 KASIM 2017

1) 22 NİSAN 2017 TMGD SINAVI İÇİN, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim Merkezleri tarafından 30 Mart 2017 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar 09 Nisan 2017 tarihi saat 24.00’e kadar 22 Nisan 2017 tarihinde saat 10:00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

2) 04 KASIM 2017 TMGD SINAVI İÇİN, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim Merkezleri tarafından 30 Eylül 2017 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar 08 Ekim 2017 tarihi saat 24.00’e kadar 04 Kasım 2016 tarihinde saat 10:00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler. NOT: 1. Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir. 2. Bakanlık ihtiyaca göre TMGDE Sınavı için ayrıca duyuru yapacaktır. 3. Sınava katılanlar sınav başvurusu sırasında sınav yeri için il tercihi yapacaklardır. 4. Sınav yapılacak illerde başvuru sayısı 250 kişiyi geçmediği takdirde, bu başvurular en yakın ile kaydırılacaktır. AÇIKLAMA : 1) Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü hizmetlerinden Sınav Başvuru hizmetini kullanarak veya TMGD eğitimi aldıkları eğitim merkezlerinin yetkilisine ait (e-devlet) şifresi ile en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli) resimleri taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav başvuru başlangıç tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır. Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebilecektir. 2) Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halkbankası’na yatırılacaktır. Ayrıca, sadece sınavı kazanan kişiler T.C. kimlik numarasını belirtilerek TMGD Sertifika için 625 TL.(2017 yılı için) ücreti de Halkbankasına yatıracaklardır.

3) Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir.

4) Adaylar, sınav giriş belgelerini http://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kuruluşları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.

5) Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.


SRC-5

Bakanlığın açıklamış olduğu tarihler ve bilgilendirme aşağıdaki gibidir.

SINAV TARİHİ BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ BAŞVURU BİTİŞ EĞİTİM TAMAMLAMA TARİHİ PARA YATIRMA SON TARİH
08 TEMMUZ 2017 TMGD SINAVI 01 HAZİRAN 2017 09 HAZİRAN 2017 05 HAZİRAN 2017
09 ARALIK 2017 TMGD SINAVI 01 KASIM 2017 10 KASIM 2017 06 KASIM 2017

DİKKAT: 2017 tarihli SRC-5 Sınavları PAZAR günü yapılacaktır.

 –  Yukarıdaki tarihlere titizlikle uyulacaktır. Aksi taktirde adayların sınav hakkı kaybolacaktır. Bu nedenle sistemlerde oluşabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak başvuruların son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.

– Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.