HİJYEN EĞİTİM KURSLARIMIZ BAŞLIYOR…

ZORUNLU HİJYEN EĞİTİM SERTİFİKASI

24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127 nci maddesine dayanılarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarını tarafından hazırlanan hijyen eğitimleri ‘HİJYEN EĞİTİM YÖNETMELİĞİ’ne göre verilmekte olup milli eğitim bakanlığı onaylı hijyen sertifikası alınması işletmelere zorunluluk olarak getirilmiştir.

 

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği Hangi Meslekleri Kapsar?

(1) Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen iş kollarını kapsar:

a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri.

b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.

c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.

ç) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.

d) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

 

Eğitim hazırlık süreci

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinin sahipleri ve işletenleri, Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içinde çalışanlarının Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almalarını sağlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Hijyen ve Sanitasyon eğitimleri en fazla 40 (Kırk) en az 8 (Sekiz) saat olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim konuları

(1) Eğitimlerin içerikleri, hijyen ilkelerine uyulmaması sebebiyle halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yollarını ihtiva edecek şekilde komisyonca belirlenir.

(2) Eğitimlerin içeriğinde, iş kolunun özelliğine göre hijyen ve temizlik ilkeleri ile komisyonca bilgi verilmesinde fayda görülen başka etkenler ve konular da yer alır.

 

Hijyen Yönetmeliği Gereği Kimler Çalışamaz?

Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar:

 

*Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler.

*Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.

*30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.

Hijyen Eğitimi Almak Zorunda Olan Meslekler

Kaplıca, Hamam ve Sauna Görevlisi Hijyen Eğitimi 8 Saat
Kantin İşletmeciliği Hijyen Eğitimi 8 Saat
Meyve ve Sebze Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi 8 Saat
Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi 8 Saat
Şarküteri, Bakkal ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi 8 Saat
Tarım Ürünleri Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi 8 Saat
Aşçı Hijyen Eğitimi 8 Saat
Bar Görevlisi (Barmen) Hijyen Eğitimi 8 Saat
Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Hijyen Eğitimi 8 Saat
Otel/Motel ve Lokanta Yöneticileri Hijyen Eğitimi 8 Saat
Pastacı Hijyen Eğitimi 8 Saat
Servis Görevlisi (Garson) Hijyen Eğitimi 8 Saat
Şef (Yiyecek Hazırlama ve Sunum Hizmetleri) Hijyen Eğitimi 8 Saat
Su Temini (Üretimi) Hijyen Eğitimi 8 Saat
Çay Üretimi ve İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi 8 Saat
Gıda Kontrol Elemanı Hijyen Eğitimi 8 Saat
Hububat İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi 8 Saat
Süt İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi 8 Saat
Sebze ve Meyve İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi 8 Saat
Zeytin İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi 8 Saat

Detaylı bilgiyi eğitim danışmanlarımızdan alabilirsiniz.