ATIK ÖN İŞLEM VE GERİ KAZANIM TESİSLERİNİNGENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK yayınlandı. Güncellemeler ve ilave şartlar eklendi. Atık ön işleme ve Geri kazanım tesislerimizden belge yenilemek üzere olan veya herhangi bir şekilde (kapasite artışı, ısıl güç değişikliği, yakıt değişikliği. Vb. ) il müdürlüğü uygunluk yazısı alması gereken firmalarımız için şartlar yeniden belirlendi. Bu tesislerimiz ile ilgili yol haritalarını oluşturmaya başladık. Gerekli bilgilendirme toplantılarını da en kısa sürede yapacağız. Bu Yönetmelik, faaliyet konusu ile idari ve teknik kriterleri başka bir mevzuatta düzenlenen atık işleme tesislerini kapsamaz. Genel manada aşağıdaki şartlar eklenmiştir.

 

 • TAT-Toplama Ayırma Tesisleri ve Metal Hurda işleme ne kabul edilecek atık kodları netleştirilmiştir. (cüruflar, tufaller vb. direkt geri kazanımı yapılabilecek atıklar TAT firmalarına kabul edilemez.) 1.1.2021 tarihinden itibaren listelerde bulunandan başka atık tesislere kabul edilemez ve mevcutta bulunan atık kodları ise lisans süresini aşmamak kaydıyla en geç 1 yıl sonunda geri kazanım bertaraf tesislerine gönderilir.
 • GSM -iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı tüm atık işleme tesislerine zorunlu tutulmuştur, GFB belgesi bu tesisler için çevre izin lisans belgesi olarak sunulacak olup, lisans başvurularında (6 ay içinde) ruhsatın alınması gereklidir.
 • Atık işleme tesislerden itfaiye raporu istenecektir.
 • Bakanlık atık işleme tesislerinden, proses yetkinliğinin ispatı amacıyla geçici faaliyet belgesi değerlendirme sürecinde deneme üretimi gerçekleştirilmesini ve deneme üretimi sonucunda ilgili kurum ve/veya kuruluşlarca hazırlanan sonuç raporunu sunmasını istemeye yetkilidir.
 • İşletmelerde çalıştırılacak personellerin Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunan personel olması zorunluluğu getirilmiştir.
 • Tesislerin işletilmesi ve sonrasında oluşabilecek çevresel kirliliğe ve atık yönetimine ilişkin bakanlıkça sonradan belirlenecek miktarlarda teminat yatırılması zorunlu tutulmuştur.
 • Kabulü yapılan atıklar 1 yıldan uzun süre tesislerde ancak bakanlık izni ile tutulabilir.
 • Atık işleme tesislerinin atık kabul birimlerinde anlık olarak bulundurulabilecek atık miktarı kapasite raporunda yer alan yıllık atık tüketim miktarını geçemez.
 • Atık kabul birimleri, ayrıştırılmış atık ve ürün stok alanları oluşturulması zorunlu tutulmuştur. (IBC, konteyner, tank konteyner içinde depolamalar atık kabulü için uygun görülmüştür.) Metal  atıkların bekletileceği alanlardan, üzer iakaplı olarak tesis edilmesi şartı aranmaz.
 • Tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şekilde geçirimsiz beton ve tutuşmaz malzemeden yapılır. Herhangi bir sebeple atıktan kaynaklanabilecek sızıntıların yer altı suyu, kanalizasyon veya yer üstü suyuyla temasını veya sızmasını engelleyecek şekilde toplanabilmesi için tabanda uygun eğimler verilerek ayrı toplama mekanizması oluşturulur. Bu sıvılar alıcı ortama verilemez.
 • Yağmur ve yüzey sularının drenajı için gerekli tedbirler alınır ve drenaj kanallarına bağlı yağ tutucular bulundurulur.
 • Kapatma planlarını il müdürlükleri onaylayacak olup, tüm atıkların çıkışı sağlanmadan ve gerekli önlemler alınmadan kapatma işlemine izin verilmeyecektir.
 • Tek atık kodunu alıp ayrıştıracak olan ve organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve benzeri yönetim alanlarında kurulu bulunan  TAT tesislerinde m2 şartı aranmaz diğerleri en az 1000 m2 olacaktır.
 • Mevcut tesisler lisans sürelerinin sonuna kadar çalışmalarına devam edebilir.

 

 

YÖNETMELİĞE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...