Atık Bertaraf & Geri Dönüşüm Hizmeti

Bertaraf: Geri Kazanımı mümkün olmayan atıkların bertaraf edilmesidir. 

Geri Kazanım: Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil bir ham maddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm yada geri kazanım adı verilmektedir. Diğer bir tanımlamayla; herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat ve üretim süreçlerine kazandırılması olarak da adlandırılabilir. 

Atık üreticileri, tüketim sonucu oluşan atıklarını çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ayrı olarak biriktirerek çevre lisanslı tesislere vermekle yükümlüdürler. 

Atık Bertaraf Ve Geri Kazanım Hizmetimiz İzmir Yeni Çevre ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketinden tamamen bağımsız fakat çalışma sistem ve prensipleri bire bir olarak ilerleyen çözüm ortağı kuruluşumuz tarafından sağlanmaktadır.