İTFAİYE RAPORU

İş yerlerinin ruhsat ve yetkilendirme işlemleri sırasında illerin İtfaiye Daire Başkanlıklarından Yangın ve acil durumlara karşı alınmış olan önlemleri denetlemek ve düzenlemek için istediği belgeler arasında itfaiye raporu da bulunmaktadır. Yönetmelikte ismi itfaiye uygunluk raporu ya da itfaiye uygunluk belgesi olarak geçmektedir. İtfaiye raporu, yangın raporu olarak da tabir edilir. Bir işyerinin itfaiye raporu alabilmesi için içinde bulunduğu binanın Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ’e uygun olması gerekmektedir.

İtfaiye yangın raporu binanın yangına karşı güvenli olduğunu göstermektedir. Binaların yangın riskinden korunması ve olası bir yangını en az kayıpla atlatabilmesi için, belediyelerin binanın imarını inceleyip bu raporu vermektedir. Binanın işler hale getirilip ticari hayatına başlayabilmesi için lazım olan ruhsatın en önemli ön koşullarından biri olan itfaiye yangın raporu, kullanılan malzemeler, yangın söndürme sistemleri montajı, yangın tüpleri, yangın kapıları ve yangın merdivenleri incelenerek hazırlanmaktadır.

İtfaiye Raporunun (İtfaiye Uygunluk Belgesi) Amacı Nedir?

İtfaiye raporunun amacı, kamu kurumları, özel kuruluşlar veya gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapının, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve çıkabilecek bir yangın sebebiyle oluşabilecek can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını gerçekleştirmektir

İTFAİYE RAPORU (İTFAİYE UYGUNLUK BELGESİ) ALABİLMEK İÇİN NELER GEREKLİDİR?

İtfaiye uygunluk raporunu alabilmek için ilgili yönetmelik doğrultusunda aşağıdaki şartların ve önlemlerin uygunluğu gerekmektedir.

•             Yapı malzemelerinin yangın yönetmeliklerine uygunluğu

•             Acil çıkış ve tahliye yollarının yangın yönetmeliğine uygunluğu

•             Yangın merdivenlerinin yönetmeliklere uygunluğu

•             Yangın güvenlik holleri ve yangın kapılarının uygunluğu

•             Yangın merdivenleri havalandırma sisteminin uygunluğu

•             Elektrik ve aydınlatma sistemlerinin yangın yönetmeliğine uygunluğu

•             Acil çıkış ve yönlendirme aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının uygunluğu

•             Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin uygunluğu

•             Yangın söndürme cihazlarının uygunluğu

•             Basınçlandırma sistemlerinin uygunluğu

•             Duman detektör tesisatının uygunluğu

•             Yangın söndürme sistemlerinin yönetmelik ve standartlara uygunluğu

•             Sulu yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu

•             Köpüklü yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu

•             Yangın dolap sistemlerinin uygunluğu

•             Yangın hidrantlarının uygunluğu

•             Gazlı yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu

•             Karbondioksit söndürme sistemlerinin uygunluğu

•             FM200 gazlı söndürme sistemlerinin uygunluğu

•             N2 Azot gazlı söndürme sistemleri

•             Argon gazlı yangın söndürme sistemleri

 

İTFAİYE YANGIN UYGUNLUK RAPORU İÇİN BAŞVURUDA GEREKEN BELGELER

ŞİRKETLERDEN İSTENEN BELGELER

 1) Yapı kullanma izin belgesi

    Ancak; yapı kullanma izin belgesinde “konut” olarak belirtilen işyerlerinin başvurularında;

    ** İşyeri olarak kullanımasına müsaade edildiğine dair apartman yönetimi kararı veya yönetici yazısı (imzalı ve kaşeli) ya da bağlı bulunduğu belediyeden faaliyet konusununda belirtildiği itfaiye raporu talep yazısı.

    **Açık alanda da faaliyet gösteren işletmelerin tapu fotokopisi gerekmektedir.

2) Numarataj belgesi

3) İmza sirküleri

4) Vekaletname

5) Ticaret Sicil Gazetesi

ŞAHISLARDAN İSTENEN BELGELER

1) Yapı kullanma izin belgesi

    Ancak; yapı kullanma izin belgesinde “konut” olarak belirtilen işyerlerinin başvurularında;

    ** İşyeri olarak kullanımasına müsaade edildiğine dair apartman yönetimi kararı veya yönetici yazısı (imzalı ve kaşeli) ya da bağlı bulunduğu belediyeden faaliyet konusununda belirtildiği itfaiye raporu talep yazısı.

    **Açık alanda da faaliyet gösteren işletmelerin tapu fotokopisi gerekmektedir.

2) Numarataj belgesi

3) Vekaletname

*Not 1: Akaryakıt ve LPG istasyonları için yapı kullanım izin belgesinin yanında tapu da istenilmektedir.

**Not 2: Akaryakıt ve LPG istasyonları için ilgili ruhsat biriminden onaylı son durumu gösterir ölçekli Vaziyet Planı istenilmektedir.

 

Yangın Sistemleri Kurulumu- İtfaiye Raporu Alımı

sertifikali-yangin-egitimi