MSDS HAZIRLAMA

Kimyasallar ürünlerin küresel anlamda aynı prosedürlerle dolaşımının sağlanması amacı ile Birleşmiş Milletler nezdinde 1970 li yıllarda yapılan çalışmalar günümüzde Global Harmonized System (GHS) başlığı altında küresel uyum sistemi haline getirilmiştir. Bu sistemde belirtilen standartlarla kimyasal ürünler farklı tehlike kategorilerine göre sınıflandırılır ve bu sınıflandırma neticesinde etiketlenir. Avrupa Birliği’nin 2008 yılında kabul ettiği ve 2010 yılı sonunda yürürlüğe girecek olan Classification, Labelling and Packaging (CLP) direktifleri de GHS’den yola çıkılarak hazırlanmış ve kimyasal ürünlerin AB nezdinde nasıl sınıflandırılacağını, etiketleneceğini ve ambalajlanacağını tanımlayan direktiflerdir.

Bu çerçevede sınıflandırılan kimyasal maddelere ait bilgi formlarına Material Safety Data Sheet (MSDS) yani Güvenlik Bilgi Formu (GBF) ismini veriyoruz. Bu formlarda üreticiler, ithalatçılar veya ürünü dağıtan firmaların ürün hakkında müşterilerine vermesi gereken bilgiler eksiksiz olarak yer almak zorundadır. Dolayısı ile kimyasal ürünlerin küresel anlamda bir çeşit kimlik kartı düzenlenmiş olur. Bu formlarda üreticiler hakkında bilgi, ürün hakkındaki tehlike bilgileri, ürün içeriği, ürüne maruz kalınması halinde alınacak sağlık ve çevre ile ilgili tedbirler, taşınması, depolanması ve kullanımı esnasında alınacak tedbirler ve sınıflandırılması, yangın ve kaza halinde neler yapılacağı, atık olması durumundaki bertaraf bilgileri, toksikoloji ve ekotoksikoloji bilgileri vs verilmektedir. Bu formları okuyan ürün hakkında tam bir bilgiye sahip olur ve nasıl kullanılacağını, depolayacağını, taşıyacağını, maruz kalması durumunda neler yapması gerektiğini vs bilir.

Türkiye’de de 26 Aralık 2008 tarihinde yürürlüğe giren “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” ile üreticiler, ithalatçılar ve dağıtıcı firmalar müşterilerine Türkiye’de yayınlanmış sınıflandırma ve etiketleme mevzuatına göre Türkçe olarak Güvenlik Bilgi Formları vermekle yükümlüdürler. Bu Güvenlik Bilgi Formlarını akredite edilmiş bir kurum tarafından sertifikalanmış personeller hazırlar. İthalatlarda da bu durum geçerlidir. Yani ithal edilen ürünlerin Türkçe dilinde ve mevzuatında yeniden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu durumda Türk Kimya Sanayi’nde yeni bir dönem başlamış olmaktadır. Daha önce belli belirsiz yöntemlerle hazırlanmaya çalışılan GBF’ler artık gerçek anlamda yazılmaya başlanacak ve son kullanıcılar kimyasal ürünlerin kullanımı hakkında daha bilinçli olacaklardır.

Hayatımızın her yerinde kimyasallar ürünlere maruz kalıyoruz. Bu kimyasal ürünlerin üretim, kullanım ve atık haline gelmesi aşamalarında değerlendirmelerinin çok iyi yapılması gerekmektedir.

Madde halindeyken, karışım haline geldiğinde veya bir eşya haline getirildiğinde içerdiği tehlikeli kimyasal ürünlerin insana ve çevreye olan maruziyetlerinin risk değerlendirmeleri doğru yapılmalı izlenebilirliği sağlanabilmelidir.

Güvenlik Bilgi Formlarında verilen bilgiler doğrultusunda kimyasal ürünün her aşamadaki izlenebilirliği riskleri açısından sağlanmakta ve kullanıcılarına ulaştırılabilmektedir.

MSDS

Resim1