ÇED

ÇED; Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır. 

ÇED'İN FAYDALARI NELERDİR? 

1. Tasarım aşamasında ortaya çıkabilecek olumsuz durumları önceden görerek etkisiz hale getirmesi için gerekli tedbirleri ortaya koyması, olumsuz etkilerin minimize edilmesini sağlaması, 

2. Proje sahibi için maliyet azaltıcı seçenekler sunması, 

3. Karar verme sürecine yönelik daha güvenilir, bütünsel ve işbirlikçi bir yaklaşım, demokrasiye katkı. 

ÇED RAPORU ALINMASI GEREKEN PROJELERE ÖRNEKLER 

 1. Rafineriler, 

 1. Geri kazanım tesisleri 

 1. Termik güç santralleri, 

 1. Nükleer yakıt tesisleri, 

 1. Metal endüstri tesisleri, 

 1. Tank hacminin 100 m3 ve üzeri olduğu, elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal veya plastik maddelerin yüzeylerinin metalle kaplandığı tesisler veya yüzey temizleme işleminin yapıldığı tesisler, 

 1. Asbest çıkartılması ve asbest içeren ürünleri işleme veya dönüştürme tesisleri, 

 1. Fonksiyonel olarak birbirine bağlı çeşitli birimleri kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan kimya tesisleri, 

 1. Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin üretildiği tesisler, 

 1. Şehirlerarası yollar ve havaalanları, 

 1. Su yolları, limanlar ve tersaneler. 

 

Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Hizmetimiz İzmir Yeni Çevre ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketinden tamamen bağımsız fakat çalışma sistem ve prensipleri bire bir olarak ilerleyen çözüm ortağı kuruluşumuz tarafından sağlanmaktadır.