YILLIK FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA

Yıllık faaliyet raporu nedir?

İşletmenin bir takvim yılı içerisinde faaliyette bulunduğu tehlikeli maddelerin faaliyet konusuna ve taşıma şekline göre Bakanlığın belirlediği formata uygun olarak miktar bilgilerinin girildiği ve Bakanlığa sunulması zorunlu olan rapordur.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı’nın Yıllık Faaliyet Raporunu yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlaması ve www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden Bakanlığa göndermek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunması gerekmektedir.

TMGD hizmetimiz dahilinde Yıllık Faaliyet Raporunuzu hazırlamaktayız.

1