Atık Yönetimi-Atık Kodları-Nakliye Bertaraf Hizmetleri-Atık Stok Alanı Tabelaları

Atık Listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir;

a)   01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.

b) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.

c) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre değerlendirilir.

d) Eğer atık, 16 ncı bölüme de uyarlanamıyorsa, Atık Listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır.

 

ATIK LİSTESİ

 

ATIK KODU

ATIK KODU TANIMI

AÇIKLAMA

01

MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR

 

01 01

Maden Kazılarından Kaynaklanan Atıklar

 

01 01 01

Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar

 

01 01 02

Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar

 

01 03

Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

 

01 03 04*

Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları

A

01 03 05*

Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

M

01 03 06

01 03 04 ve 01 03 05 dışındaki diğer maden atıkları

 

01 03 07*

Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

M

01 03 08

01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar

 

01 03 09

01 03 10 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur

 

01 03 10*

01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan tehlikeli maddeler içeren kırmızı çamur

M

01 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

01 04

Metalik Olmayan Minerallerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar

 

01 04 07*

Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar

M

01 04 08

01 04 07 dışındaki atık kaya ve çakıl taşı atıkları

 

01 04 09

Atık kum ve killer

 

01 04 10

01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar

 

01 04 11

01 04 07 dışındaki potas ve kaya tuzu işlemesinden kaynaklanan atıklar

 

01 04 12

01 04 07 ve 01 04 11 dışındaki minerallerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan ince taneli atıklar ve diğer atıklar

 

01 04 13

01 04 07 dışındaki taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar

 

01 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

01 05

Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları

 

01 05 04

Tatlı su sondaj çamurları ve atıkları

 

01 05 05*

Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları

A

01 05 06*

Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları

M

01 05 07

01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları

 

01 05 08

01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları

 

01 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

02

TARIM, BAHÇIVANLIK, SU ÜRÜNLERİ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEMEDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

02 01

Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar

 

02 01 01

Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar

 

02 01 02

Hayvan dokusu atıkları

 

02 01 03

Bitki dokusu atıkları (1) (8)

 

02 01 04

Atık plastikler (ambalajlar hariç)

 

02 01 06

Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan dışkısı, idrar ve tezek (ve bunlarla temas etmiş saman dahil), akan sıvılar (8)

 

02 01 07

Ormancılık atıkları (1) (8)

 

02 01 08*

Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar

M

02 01 09

02 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıkları

 

02 01 10

Atık metal

 

02 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

02 02

Et, Balık ve Diğer Hayvansal Kökenli Gıda Maddelerinin Hazırlanmasından ve İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

 

02 02 01

Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar

 

02 02 02

Hayvan dokusu atığı

 

02 02 03

Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

 

02 02 04

İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8)

 

02 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

02 03

Meyve, Sebze, Tahıl, Yenilebilir Yağlar, Kakao, Kahve, Çay ve Tütünün Hazırlanmasından ve İşlenmesinden; Konserve Üretiminden, Maya ve Maya Özütü Üretiminden, Melas Hazırlanması ve Fermantasyonundan Kaynaklanan Atıklar

 

02 03 01

Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar

 

02 03 02

Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar

 

02 03 03

Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar

 

02 03 04

Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler (1) (8)

 

02 03 05

İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan atıklar (8)

 

02 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

02 04

Şeker Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

 

02 04 01

Şeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından kaynaklanan toprak

 

02 04 02

Standart dışı kalsiyum karbonat

 

02 04 03

İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8)

 

02 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

02 05

Süt Ürünleri Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

 

02 05 01

Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

 

02 05 02

İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8)

 

02 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

02 06

Unlu Mamuller ve Şekerleme Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

 

02 06 01

Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler

 

02 06 02

Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar

 

02 06 03

İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8)

 

02 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

02 07

Alkollü ve Alkolsüz İçeceklerin (Kahve, Çay ve Kakao Hariç) Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

 

02 07 01

Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar

 

02 07 02

Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar

 

02 07 03

Kimyasal işlem atıkları

 

02 07 04

Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler (8)

 

02 07 05

İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8)

 

02 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar

 

03

AHŞAP İŞLEME VE KAĞIT, KARTON, KAĞIT HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

03 01

Ağaç İşlemeden ve Sunta ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

 

03 01 01

Ağaç kabuğu ve mantar atıkları (1) (8)

 

03 01 04*

Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar

M

03 01 05

03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar (1) (8)

 

03 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

03 02

Ahşap Koruma Atıkları

 

03 02 01*

Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler

A

03 02 02*

Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler

A

03 02 03*

Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler

A

03 02 04*

İnorganik ahşap koruyucu maddeler

A

03 02 05*

Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları

M

03 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları

 

03 03

Kağıt Hamuru, Kağıt ve Kağıt Karton Üretim ve İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

 

03 03 01

Ağaç kabuğu ve odun atıkları (1) (8)

 

03 03 02

Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)

 

03 03 05

Kâğıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları

 

03 03 07

Atık kâğıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar (8)

 

03 03 08

Geri dönüşüme gitmek üzere sınıflandırılan kağıt ve kartondan kaynaklanan atıklar (8)

 

03 03 09

Kireç çamuru atığı

 

03 03 10

Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru (8)

 

03 03 11

03 03 10 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8)

 

03 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

04

DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

04 01

Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

 

04 01 01

Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar

 

04 01 02

Kireçleme atıkları

 

04 01 03*

Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları

M

04 01 04

Krom içeren sepi şerbeti

 

04 01 05

Krom içermeyen sepi şerbeti

 

04 01 06

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar

 

04 01 07

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar

 

04 01 08

Krom içeren tabaklanmış atık deri (çivitli parçalar, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)

 

04 01 09

Perdah ve boyama atıkları

 

04 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

04 02

Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

 

04 02 09

Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)

 

04 02 10

Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)

 

04 02 14*

Organik çözücüler içeren perdah atıkları

M

04 02 15

04 02 14 dışındaki perdah atıkları

 

04 02 16*

Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler

M

04 02 17

04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler

 

04 02 19*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

04 02 20

04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

04 02 21

İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları

 

04 02 22

İşlenmiş tekstil elyafı atıkları

 

04 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

05

PETROL RAFİNASYONU, DOĞAL GAZ SAFLAŞTIRMA VE KÖMÜRÜN PİROLİTİK İŞLENMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

05 01

Petrol Rafinasyon Atıkları

 

05 01 02*

Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları

A

05 01 03*

Tank dibi çamurları

A

05 01 04*

Asit alkil çamurları

A

05 01 05*

Petrol döküntüleri

A

05 01 06*

İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar

A

05 01 07*

Asit ziftleri

A

05 01 08*

Diğer ziftler

A

05 01 09*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar

M

05 01 10

05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

05 01 11*

Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar

A

05 01 12*

Yağ içeren asitler

A

05 01 13

Kazan besleme suyu çamurları

 

05 01 14

Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar

 

05 01 15*

Kullanılmış filtre killeri

A

05 01 16

Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar

 

05 01 17

Bitüm

 

05 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

05 06

Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

 

05 06 01*

Asit ziftleri

A

05 06 03*

Diğer ziftler

A

05 06 04

Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar

 

05 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar

 

05 07

Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar

 

05 07 01*

Cıva içeren atıklar

M

05 07 02

Kükürt içeren atıklar

 

05 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

06

İNORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

06 01

Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 

06 01 01*

Sülfürik asit ve sülfüröz asit

A

06 01 02*

Hidroklorik asit

A

06 01 03*

Hidroflorik asit

A

06 01 04*

Fosforik ve fosforöz asit

A

06 01 05*

Nitrik asit ve nitröz asit

A

06 01 06*

Diğer asitler

A

06 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

06 02

Bazların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 

06 02 01*

Kalsiyum hidroksit

A

06 02 03*

Amonyum hidroksit

A

06 02 04*

Sodyum ve potasyum hidroksit

A

06 02 05*

Diğer bazlar

A

06 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

06 03

Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 

06 03 11*

Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar

M

06 03 13*

Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar 

M

06 03 14

06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar

 

06 03 15*

Ağır metal içeren metal oksitler

M

06 03 16

06 03 15 dışındaki diğer metal oksitler

 

06 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

06 04

06 03 Dışındaki Metal İçeren Atıklar

 

06 04 03*

Arsenik içeren atıklar

M

06 04 04*

Cıva içeren atıklar

M

06 04 05*

Başka ağır metaller içeren atıklar

M

06 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

06 05

İşletme Sahası İçerisindeki Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar

 

06 05 02*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

06 05 03

06 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

06 06

Kükürtlü Kimyasallardan, Kükürtleyici Kimyasal İşlemlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 

06 06 02*

Tehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklar

M

06 06 03

06 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklar

 

06 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

06 07

Halojenlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Halojenli Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

 

06 07 01*

Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar

M

06 07 02*

Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon

A

06 07 03*

Cıva içeren baryum sülfat çamuru

M

06 07 04*

Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asidi

A

06 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

06 08

Silikon ve Silikon Türevlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 

06 08 02*

Zararlı klorosilan içeren atıklar

M

06 08 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

06 09

Fosforlu Kimyasalların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Fosforlu Kimyasal İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

 

06 09 02

Fosforlu cüruf

 

06 09 03*

Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları

M

06 09 04

06 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları

 

06 09 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

06 10

Gübre Üretimi ve Azotlu Kimyasalların İşlenmesi ve Azot Kimyasalları İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 

06 10 02*

Tehlikeli maddeler içeren atıklar

M

06 10 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

06 11

İnorganik Pigmentlerin ve Opaklaştırıcıların İmalatından Kaynaklanan Atıklar

 

06 11 01

Titanyum dioksit üretiminden kaynaklanan kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları

 

06 11 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

06 13

Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış İnorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

 

06 13 01*

İnorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biyositler

A

06 13 02*

Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)

A

06 13 03

Karbon siyahı

 

06 13 04*

Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklar

A

06 13 05*

Kurum

A

06 13 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

07

ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

07 01

Temel Organik Kimyasal Maddelerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 

07 01 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 01 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 01 04*

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 01 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 01 08*

Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 01 09*

Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlar

A

07 01 10*

Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

A

07 01 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

07 01 12

07 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

07 01 99

Başka şekilde tanımlanmayan atıklar

 

07 02

Plastiklerin, Sentetik Kauçuk ve Yapay Elyafların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 

07 02 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 02 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 02 04*

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 02 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 02 08*

Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 02 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

A

07 02 10*

Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

A

07 02 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

07 02 12

07 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

07 02 13

Atık plastik

 

07 02 14*

Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları

M

07 02 15

07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları

 

07 02 16*

Zararlı silikonlar içeren atıklar

M

07 02 17

07 02 16 dışında silikon içeren atıklar

 

07 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

07 03

Organik Boyaların ve Pigmentlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (06 11 dışındaki)

 

07 03 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 03 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 03 04*

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 03 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 03 08*

Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 03 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

A

07 03 10*

Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

A

07 03 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

07 03 12

07 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

07 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

07 04

Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (02 01 08 ve 02 01 09 hariç), Ahşap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin (Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer Biyositlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 

07 04 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 04 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 04 04*

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 04 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 04 08*

Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 04 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

A

07 04 10*

Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

A

07 04 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

07 04 12

07 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

07 04 13*

Tehlikeli madde içeren katı atıklar

M

07 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

07 05

İlaçların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 

07 05 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 05 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 05 04*

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 05 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 05 08*

Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 05 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

A

07 05 10*

Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar

A

07 05 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

07 05 12

07 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

07 05 13*

Tehlikeli madde içeren katı atıklar

M

07 05 14

07 05 13 dışındaki katı atıklar

 

07 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

07 06

Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 

07 06 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 06 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 06 04*

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 06 07*

Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

A

07 06 08*

Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

A

07 06 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

A

07 06 10*

Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

A

07 06 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

07 06 12

07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

07 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

07 07

Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal Ürünlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 

07 07 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 07 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 07 04*

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 07 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 07 08*

Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 07 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

A

07 07 10*

Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

A

07 07 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

07 07 12

07 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

07 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

08

ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER), YAPIŞKANLAR, MACUNLAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON, TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

08 01

Boya ve Verniğin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar

 

08 01 11*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler

M

08 01 12

08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler

 

08 01 13*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları

M

08 01 14

08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları

 

08 01 15*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar

M

08 01 16

08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar

 

08 01 17*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar

M

08 01 18

08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar

 

08 01 19*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar

M

08 01 20

08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar

 

08 01 21*

Boya ya da vernik sökücü atıkları

A

08 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

08 02

Diğer Kaplama Maddelerinin (Seramik Kaplama Dahil) İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 

08 02 01

Atık kaplama tozları

 

08 02 02

Seramik malzemeler içeren sulu çamurlar

 

08 02 03

Seramik malzemeler içeren sulu süspansiyonlar

 

08 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

08 03

Baskı Mürekkeplerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 

08 03 07

Mürekkep içeren sulu çamurlar

 

08 03 08

Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar

 

08 03 12*

Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları

M

08 03 13

08 03 12 dışındaki mürekkep atıkları

 

08 03 14*

Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları

M

08 03 15

08 05 14 dışındaki mürekkep çamurları

 

08 03 16*

Atık aşındırma solüsyonları

A

08 03 17*

Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri

M

08 03 18

08 03 17 dışındaki atık baskı tonerleri

 

08 03 19*

Dağıtıcı yağ

A

08 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

08 04

Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil)

 

08 04 09*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları

M

08 04 10

08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları

 

08 04 11*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları

M

08 04 12

08 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları

 

08 04 13*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları

M

08 04 14

08 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurları

 

08 04 15*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları 

M

08 04 16

08 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları

 

08 04 17*

Reçine yağı

A

08 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

08 05

08’de Başka Şekilde Tanımlanmamış Atıklar

 

08 05 01*

Atık izosiyanatlar

A

09

FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

09 01

Fotoğraf Endüstrisi Atıkları

 

09 01 01*

Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları

A

09 01 02*

Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu

A

09 01 03*

Çözücü bazlı banyo solüsyonları

A

09 01 04*

Sabitleyici solüsyonlar

A

09 01 05*

Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlar

A

09 01 06*

Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan gümüş içeren atıklar

M

09 01 07

Gümüş veya da gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve kâğıdı

 

09 01 08

Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kâğıdı

 

09 01 10

Pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri

 

09 01 11*

16 06 01, 16 06 02 ya da 16 06 03’ün altında geçen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri

A

09 01 12

09 01 11 dışındaki pille çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri

 

09 01 13*

09 01 06 dışındaki gümüş geri kazanımı için yapılan arıtmadan kalan sulu sıvı atıklar

A

09 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

10

ISIL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

10 01

Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar (19 Hariç)

 

10 01 01

(10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu

 

10 01 02

Uçucu kömür külü

 

10 01 03

Turba ve işlenmenmiş odundan kaynaklanan uçucu kül

 

10 01 04*

Uçucu yağ külü ve kazan tozu

A

10 01 05

Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfürizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar

 

10 01 07

Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfürizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlar

 

10 01 09*

Sülfürik asit

A

10 01 13*

Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleri

A

10 01 14*

Atıkların beraber yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve kazan tozu

M

10 01 15

10 01 14 dışındaki beraber yakılmadan kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu

 

10 01 16*

Atıkların beraber yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu kül

M

10 01 17

10 01 16 dışındaki beraber yakmadan kaynaklanan uçucu kül

 

10 01 18*

Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları

M

10 01 19

10 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme atıkları

 

10 01 20*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

10 01 21

10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

10 01 22*

Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlar

M

10 01 23

10 01 22 dışındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurlar

 

10 01 24

Akışkan yatak kumları

 

10 01 25

Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar

 

10 01 26

Soğutma suyunun arıtılmasından çıkan atıklar

 

10 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

10 02

Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

 

10 02 01

Cüruf işleme atıkları

 

10 02 02

İşlenmemiş cüruf

 

10 02 07*

Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar

M

10 02 08

10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar

 

10 02 10

Haddehane tufalı

 

10 02 11*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

M

10 02 12

10 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

 

10 02 13*

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

M

10 02 14

10 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve filtre kekleri

 

10 02 15

Diğer çamurlar ve filtre kekleri

 

10 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

10 03

Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 

10 03 02

Anot hurdaları

 

10 03 04*

Birincil üretim cürufları

A

10 03 05

Atık alüminyum oksit

 

10 03 08*

İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları

A

10 03 09*

İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar

A

10 03 15*

Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir köpükler

A

10 03 16

10 03 15 dışındaki köpükler

 

10 03 17*

Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklar

A

10 03 18

10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar

 

10 03 19*

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

M

10 03 20

10 03 19 dışındaki baca gazı tozu

 

10 03 21*

Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dâhil)

M

10 03 22

10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dâhil)

 

10 03 23*

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları

M

10 03 24

10 03 23 dışındaki gaz arıtımı katı atıkları

 

10 03 25*

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri

M

10 03 26

10 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri

 

10 03 27*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

M

10 03 28

10 03 27 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

 

10 03 29*

Tehlikeli maddeler içeren tuz cürufları ve kara cürufların işlenmesinden çıkan atıklar

M

10 03 30

10 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların işlenmesinden çıkan atıklar

 

10 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

10 04

Kurşun Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 

10 04 01*

Birincil ve ikincil üretim cürufları

A

10 04 02*

Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler

A

10 04 03*

Kalsiyum arsenat

A

10 04 04*

Baca gazı tozu

A

10 04 05*

Diğer partiküller ve toz

A

10 04 06*

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar 

A

10 04 07*

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

A

10 04 09*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

M

10 04 10

10 04 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

 

10 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

10 05

Çinko Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 

10 05 01

Birincil ve ikincil üretim cürufları

 

10 05 03*

Baca gazı tozu

A

10 05 04

Diğer partiküller ve toz

 

10 05 05*

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

A

10 05 06*

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

A

10 05 08*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

M

10 05 09

10 05 08 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

 

10 05 10*

Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler

A

10 05 11

10 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler

 

10 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

10 06

Bakır Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 

10 06 01

Birincil ve ikincil üretim cürufları

 

10 06 02

Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler

 

10 06 03*

Baca gazı tozu

A

10 06 04

Diğer partiküller ve toz

 

10 06 06*

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

A

10 06 07*

Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

A

10 06 09*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

M

10 06 10

10 06 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

 

10 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

10 07

Gümüş, Altın ve Platin Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 

10 07 01

Birincil ve ikincil üretim cürufları

 

10 07 02

Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler

 

10 07 03

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

 

10 07 04

Diğer partiküller ve toz

 

10 07 05

Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

 

10 07 07*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

M

10 07 08

10 07 07 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

 

10 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

10 08

Demir Dışı Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 

10 08 04

Partiküller ve toz

 

10 08 08*

Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu

A

10 08 09

Diğer cüruflar

 

10 08 10*

Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler

A

10 08 11

10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar

 

10 08 12*

Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar

A

10 08 13

10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar

 

10 08 14

Anot hurdası

 

10 08 15*

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

M

10 08 16

10 08 15 dışındaki baca gazı tozu

 

10 08 17*

Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

M

10 08 18

10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri

 

10 08 19*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

M

10 08 20

10 08 19 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

 

10 08 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

10 09

Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar

 

10 09 03

Ocak cürufları

 

10 09 05*

Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

M

10 09 06

10 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları

 

10 09 07*

Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

M

10 09 08

10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları

 

10 09 09*

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

M

10 09 10

10 09 09 dışındaki baca gazı tozu

 

10 09 11*

Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller

M

10 09 12

10 09 11 dışındaki diğer partiküller

 

10 09 13*

Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar

M

10 09 14

10 09 13 dışındaki atık bağlayıcılar

 

10 09 15*

Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı

M

10 09 16

10 09 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı

 

10 09 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

10 10

Demir Dışı Döküm Atıkları