Sıfır Atık Danışmanlığı

12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sıfır Atık Yönetmeliği” genel anlamda proses atıkları dışındaki atıkların (tehlikesiz, cam, kağıt, metal, plastik, bitkisel atık yağ, atık pil, elektronik atıklar, vb.) atıkların kaynağında ayrı toplanması yönetmelikte gösterilen renk kodlarına uygun atık konteynerlerinde biriktirilmesi ve lisanslı geri kazanım tesislerine gönderilmesi, konuyla ilgili eğitim faaliyetlerinin  yürütülmesi ve bu yapılan işlemlerin belirli periyotlarla bakanlığa elektronik sistem üzerinden bildirilmesi esaslarına dayanmaktadır. Aşağıda listesi verilen kurum ve kuruluşlar yine aynı tablodaki tarihlere kadar “Sıfır Atık Belgesi” almakla yükümlü kılınmıştır.  Burada dikkat edilmesi firmalarımızın aldığı ÇED belgesinin türüne göre belge alma süresinin değişmesidir. Aynı şekilde organize sanayi bölgelerinde (OSB) bulunan firmaların da yine aşağıdaki listeye göre başvuru yapmaları gerekmektedir. OSB yönetimleri sadece kendi binaları için başvuru yapacak olup, bölge içerisindeki firmalar kendilerinden sorumludur. 2020 yılı sonunda ÇED olumlu (EK-1) belgesi olan tesisler, 2021 sonunda ise ÇED Gerekli Değildir (EK-2) belgesi bulunan tesisler “Temel Seviye” belge almak durumundadırlar. Belge alımını takip eden sene içerisinden ise altın platin ve gümüş seviyelerinden birine başvuru yapılması zorunludur. 
Daha detaylı bilgi almak veya sıfır atık danışmanlığı almak istiyorsanız lütfen iletişim bölümümüzdeki numaralardan bizi arayarak ulaşabilirsiniz.


EK-1
SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK UYGULAMA TAKVİMİ
 
 
A) Mahalli İdareler İçin Uygulama Takvimi

B) Bina ve Yerleşkeler İçin Uygulama Takvimi