YANGIN EĞİTİMLERİ

19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerinin oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikatların senede en az 1 kez yapılacağını öngörmektedir.

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30.06.2012 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunun 11 inci maddesinin (1) c bendinde Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

Tüm işletmeler aşağıdaki konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir.

 • Arama, kurtarma ve tahliye,
 • Yangınla mücadele,

Bu işletmeler; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana birer tane daha eleman görevlendirmelidir.

Amaç

Mevcut Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin:

Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde muhtemel çıkabilecek yangın olaylarının önlenmesi için gerekli koruyucu önlemleri almak,

 • Yangın esnasında söndürme ve kurtarma tekniklerini uygulamak,
 • Mevcut Personele yangın güvenliği konusunda bilgilendirmek,
 • Bilgilerini beceriye dönüştürmek,
 • Yangın anında kullanılacak koruyucu teçhizat ile söndürme malzeme ve cihazlarını tanıtmak,
 • Olası yangında yangın söndürme tekniklerini ve bina – tesis tahliye işlemlerini öğretmektir.

EĞİTİM KAPSAMI

 • Yangın Nedir?                   
 • Yanmanın Tarifi
 • Yangının Oluşum Safhaları
 • Yangının Sınıfları
 • Yangının Çıkış Sebepleri
 • Yangının Etkenleri
 • Yangın Türleri                                                          
 • Yanmanın Çeşitleri
 • Yanmanın Ürünler
 • Yangın Söndürme Maddeleri
 • Yangın Söndürme Cihazlarının Çeşitleri
 • Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanılması Bakm. ve Kontr.
 • Yanma Oluşumunda Oksijenin Rolü
 • LPG ve Doğal Gaz Yangınları ve Korunma Usuller
 • Kimyasal ve Tehlikeli Maddelerde Yangınla Mücadele
 • Bina Yangın Ekipleri ve Görevleri
 • Yangın Anında Hareket Tarzı
 • Yangın İhbar Usulleri ve Sonrası Yapılacaklar
 • Acil Eylem Planları
 • Yangından Korunma Giysileri ve Teçhizatlar

Eğitime Katılacaklar: Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan Tüm Personel ve Acil Müdahale Ekipleri görevlileri

Verilecek Sertifika: Katılımcılara temel yangın eğitimi katılım sertifikası verilir.

Süre : 4 Saat (2 Saat Uygulama)

Yangın Eğitimleri

039