TMGD HİZMETİ

İYÇ TMGDK olarak uzman kadromuzla Ege Bölgesinde ADR-RID-IMDG KOD kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

TMGD hizmeti kapsamında yaptığımız çalışmalar:

 • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alma/Yenileme
 • ADR Genel Bilinçlendirme Eğitimi
 • ADR Göreve Özgü Eğitim
 • ADR Emniyet Eğitimi
 • Emniyet Planı hazırlama
 • Yıllık Faaliyet Raporu girişleri
 • Kaza Raporu
 • Saha Ziyaretleri
 • Dökümantasyon takibi
 • Taşıma Evrakı, Sevkiyat Kontrol Formları hazırlama
 • Araç, ambalaj, depolama alanlarının ADR-RID-IMDG KOD kapsamında etiketlenmesi ve levhalandırılması konusunda bilgilendirme

 

Hangi işletmeler TMFB (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi) almalıdır?

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, boşaltan, alıcı ve tank-konteyner/portatif tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası ile iştigal etmeleri halinde Bakanlığa başvurarak faaliyet alanlarına uygun Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunludur.

Hangi işletmeler TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı) hizmeti almalıdır?

 • Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeler ile
 • Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmelerin TMGD hizmeti almaları zorunludur.