KKDİK- Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı

 

KKDİK Sunumu için Tıklayınız...

03.06.2017 tarih ve 30105 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan “KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” gereği 31.12.2020 tarihine kadar bakanlığın elektronik sistemi (EÇBS-KKS) üzerinden yıllık 1 ton  ve üzeri imalatı ve ithalatı yapılan kimyasalların ön-MBDF (Malzeme Bilgi Değişim Formu) kayıtlarının yapılması gerekmektedir. 
Bahsi geçen yönetmelik Avrupa’da uygulanan REACH tüzüğünün karşılığıdır. 01.01.2021 tarihinde ise kimyasalların kayıt işlemleri başlayacaktır. Kayıt işlemini tamamlamayan firmaların 31.12.2023 tarihinden itibaren ithalat ve imalatına izin verilmeyecektir. Kayıt süreci tamamlanmamışsa ithalat yapılamayacak, imal edilen ürünler piyasaya sürülemeyecektir. 
Kayıt işlemleri uzun süren tek başına yapılmayan, konsorsiyumlar kurularak yapılacak olan işlemlerdir. Kayıt sırasında hazırlanması gereken dosyalar ancak Bakanlıktan yeterlik almış KDU (Kimyasal Değerlendirme Uzmanı) vasıtasıyla yapılabilecektir. Hazırlanacak dosya kapsamına bir çok fiziksel kimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik test yaptırılacak olup, bu testler maliyeti yüksek olan testlerdir ve özel yetkilendirilmiş laboratuvarlar tarafından yapılacaktır. Bu kapsamda hem maliyetleri paylaşmak hem de test verilerine çabuk ulaşarak kayıt işlemini hızlı tamamlamak adına  ÖN-MBDF kayıtlarının 31.12.2020 tarihinden önce tamamlanması gerekmektedir. Bu sayede kurulacak olan komisyon ve konsorsiyumlarda otomatik olarak yer almış olacaksınız. 
İzmir Yeni Çevre ve Danışmanlık firması olarak bu konuda hem KDU (Kimyasal Değerlendirme Uzmanı) hizmeti hem de ön-MDBF kayıt süreçleri için danışmanlık ve hizmet vermektedir. Aynı zamanda üçüncü taraf temsilcilik ve tek temsilcilik hizmetlerimiz bulunmaktadır. 

TEK TEMSİLCİLİK NEDİR? 
Türkiye’ye ithal edilmek üzere kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içindeki bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten Yurtdışındaki gerçek ya da tüzel kişilerin KKDİK yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kimyasal Kayıt Sistemine (KKS) kayıtlarını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kayıtların yapılmaması durumunda Türkiye’ye satış yapamayacaklardır. Yurt dışındaki bu kişi ve kurumlar kendileri adına kayıt işlemlerini yürütmek için Türkiye’de bir temsilci atayabilirler. 

İzmir Yeni Çevre ve Danışmanlık firması olarak, tecrübeli Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarımız ile yurt dışında yerleşik üreticilere KKDİK Yönetmeliği (Turk REACH) kapsamında TEK TEKMSİLCİLİK (Only Representative) hizmeti sunmaktayız.

 

ÜÇÜNCÜ TARAF TEMSİLCİ NEDİR?
Türkiye' de yerleşik kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içindeki bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten gerçek ya da tüzel kişiler, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kimyasal Kayıt Sistemine (KKS) madde kayıtlarını gerçekleştirmedikleri sürece 01.01.2024 tarihinden sonra piyasaya arz işlemi yapamayacaklardır.

KKDİK Yönetmeliği, İmalatçı, ithalatçı veya ilgili olduğu durumlarda alt kullanıcıyı, yönetmelik çerçevesindeki yükümlülüklere uyma sorumluluğu kendisine ait olmak şartıyla, diğer imalatçılar, ithalatçılar ve ilgili olduğu durumlarda alt kullanıcılarla görüşmesi de dâhil olmak üzere, yükümlülüklerini yerine getirmek için, veri ve maliyet paylaşımlarıyla ilgili konularda, Üçüncü Taraf Temsilci olarak tanımlanan bir statü belirlemiştir. Kişi ve kurumlar yukarıda bahsi geçen iş ve işlemleri kendi adlarına isimleri diğer kaydettirenlere açıklanmamak üzere bir temsilci atayabilirler. İşte bu üçüncü taraf temsilcilik statüsüdür. Bu durumlarda, üçüncü taraf temsilci atamış olan imalatçı, ithalatçı ya da alt kullanıcının kimliği Bakanlık tarafından diğer imalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcılara açıklanmamaktadır.
Sizlere ön kayıt ve kayıt süreçlerinde yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Sorularınız ve hizmet alımı için iletişim bölümümüzdeki numaralardan bizi arayarak ulaşabilirsiniz.