Loading

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ” lisans yönetmeliğinde aşağıdaki temel konularda değişiklikler yapılmıştır.

 

YÖNETMELİĞE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ....

 

 

 

 

 

 • İl müdürlüğü başvurularında istenen belgeler arasına “SIFIR ATIK BELGESİ” de eklendi.
 • İl müdürlüğü uygunluk belgesi başvuruları müdürlükler tarafından en geç 2 ay içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuçlandırılacak.
 • Aynı adreste bulunan işletmeler için ayrı ayrı başvuru imkanı verilmiştir.
 • Başvurularda kullanılan Elektronik sistem (EÇBS) üzerinden yapılan bildirimlerin resmi olarak tebliğ edildiği kabul edilmiştir.
 • Denetlemelerde işletmenin kendine ait olmayan bir konuda başvuru yapmış olması ve ya eksik başvuru yapmış olması durumunda sürecin en başlan il müdürlüğü uygunluk yazısı ve GFB den itibaren başlatılacağı bildirilmiştir.
 • Hangi şartlarda izin lisans yenileneceği ve/veya GFB işlemlerinin başlatılacağı daha açık şekilde tanımlanmıştır. Bu noktada ekleme yapılan husus il müdürlüğü uygunluk yazılarına da en az 2 ay öncesinden başvuru yapılması gerektiğidir.
 • Yeni lisans veya izin konusu ekleme işlemlerinin münferit olarak yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. Bu durumda tesis genelindeki çevre izin lisans belgesinin süresi değişmeyecektir.
 • İşletmenin unvanının ve/veya vergi numarasının değişmesi durumunda, sicil gazetesindeki değişikliği takiben 90 takvim günü içerisinde değişikliğe ilgili begeler ile başvuru yapılması istenmiştir. Belirtilen sürede başvuru yapılmaz ise belge yenileme ücretinin 2 katı bedel tahsil edileceği belirtilmiştir. Vergi no değişmemesi veya kiralama işlemi yapılması durumunda yor ise ilgili belgeler yetkili merciin istemesi durumuna karşı dosyada tutulur ayrıca başvuru yapılmaz.
 • Geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilen veya geçici faaliyet belgesi iptal edilen işletmelerce ilk seferde ceza olarak başvurulan izin/lisans konusu harcı yatırılarak yeniden başvuru yapılır. Bu başvurunun da kabul olmaması durumunda 60 gün boyunca başvuru yapılamaz ve cezai ücret olarak başvurulan izin/lisans konusu harcının 2 katın ödenerek başvuru yenilenir. Bu başvurunun da kabul olmaması durumunda 90 gün boyunca yeniden başvuru yapılamaz. Bu süreler süreler içerisinde işletme faaliyette bulunamaz yoksa ceza öder.
 • Yangın, sel, deprem vb. durumlarda işletme sahibi tarafından derhal il müdürlüğüne bilgi verilir. İl müdürlüğü tarafından işletmenin tabi olduğu tüm çevre izin ve lisans konuları kapsamında fiziki şartlar yerinde incelenerek hazırlanacak tespit tutanağı çerçevesinde; işletmenin mevcut geçici faaliyet belgesi iptal edilir. Tesiste meydana gelen yangına ilişkin soruşturma ve raporlarda yangının işletmeci tarafından kasten çıkarıldığı tespit olunursa geçici faaliyet belgesi iptal edilir ve bu işletmeler üç yıl süreyle tekrar başvuruda bulunamazlar.
 • İzin lisans kapsamında uygunsuzluk belirtilen tesislere düzletme için süre verilebilir, verilen süre boyunca atık alımı ve işleme faaliyeti yapılamaz, süre sonunda uygunsuzluğun giderilmemesi durumunda izin/lisans belgesi iptal edilir. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetleri bulunan tesislere ise düzletme süresi verilmeksizin belge iptali işlemi uygulanır. Düzletme işlemleri yapıldıktan sonra yeniden izin lisans başvuruları yapılabilir. Bu şartlarda işletmeye devam etmeyecek olan tesislerin kapatma planı sunması zorunludur.
 • Ek-1 ve ek-2 tesisleri kapsamında olmayan faaliyetlerin değerlendirilmesi ve muafiyet yazılarının verilmesi il müdürlüklüleri tarafından yapılacaktır.
 • Herhangi bir sebepten ötürü faaliyete devam etmeyecek olan işletmelerin yetkili mercie bilgi vererek belgesini sonlandırması gerekmektedir. bunu yapmayan işletmeleri tespiti durumunda cezai işlem uygulanacaktır.
 • Yönetmeliğin ek-1 ve ek-2 listelerine atık ön işlem ve geri kazanım tesisleri ile ilgili olan kısımlar değiştirilmiş ve detaylandırılmıştır. En çok göze çarpan kısım aşağıdaki sektörlerin ek-2 listesine alınmış olmasıdır.
 1. Tehlikesiz ahşap, kompozit, cam, plastik ve tekstil malzemelerin geri kazanımı yapan tesisler,
 2. Günlük 2000 ton altı işlem yapan metal ergitme tesisleri,
 3. 300 ton/gün altı işlem yapan kağıt vb tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri,
 4. Hurda metal ve ömrünü tamamlamış araç işleme tesisleri, (ömrünü tamamlamış araç depolama hala ek-1)
 5. Atık akü ara depolama tesisleri,
 6. Gemi söküm tesisleri,
 7. Tanker temizleme tesisleri

paylaş