Loading
sera-gazı01

Sera Gazı Emisyon Raporlarına İlişkin Süre Uzatımı Hakkında Duyuru

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin 7nci maddesinin 1inci fıkrası uyarınca "Ek-1'de yer alan faaliyetleri yürüten işletmeciler, her yıl 30 Nisan tarihine kadar bir önceki yılın 1 Ocak- 31 Aralık tarihleri arasında izlenen sera gazı emisyonlarını Bakanlığa raporlamak zorundadır" hükmü yer almaktadır. Ancak, dünyada ve ülkemizde devam eden Covid-19 salgını nedeniyle, doğrulama sürecindeki iş ve işlemlerin aksadığına ilişkin Bakanlığa iletilen görüşler doğrultusunda, bahse konu son tarihe ilişkin süre, bu yıla mahsus olarak, söz konusu yönetmeliğin ilgili hükmü gereğince 2020 yılına ait doğrulanmış raporların Bakanlığa gönderilmesine ilişkin süre 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

paylaş