Yılmaz Başak
ATIK YÖNETİM KOORDİNATÖRÜ-DANIŞMAN

Yılmaz Başak

5336957408
y.basak@izmiryenicevre.com